ساعت رزرو شده تقریبی می باشد و حدود یک تا دو ساعت زمان انتظار را لطفا در نظر بگیرید

مراجعه کنندگان اورژانسی و افرادی که عمل جراحی شده اند در اولویت هستند

در تعطیلات رسمی مطب نیز تعطیل است

Loading...
اینستاگرام
مطب‌پاسداران
مطب‌پیروزی
رزرو نوبت