نرمش های اثر بخش پس از عمل تعویض مفصل زانو

نرمش پس از عمل تعویض مفصل زانو

باید همیشه سعی کرد تمرینات سبک بدنی را تا اخر عمر ادامه داد تا حرکات مفصل و قدرت عضلات حفظ شود.

این نرمش ها را باید هر چه زودتر شروع کرد.

حتی می توانید آنها را از اطاق ریکاوری و بلافاصله بعد از عمل جراحی شروع کنید.

در ابتدا ممکن است در حین انجام نرمش ها کمی احساس ناراحتی کنید ولی مطمئن باشید انجام این نرمش ها بهبودی شما را سرعت داده و درد شما را کاهش می دهد.

این نرمش ها عبارتند از :

با حرکت دادن مچ پا، کف پای خود را به بالا و پایین ببرید.

این نرمش را هر ساعت ۳ بار و هر بار ۳ دقیقه انجام دهید. بلافاصله بعد از عمل جراحی این نرمش را شروع کنید.

یک حوله کوچک را لوله کرده و کمی بالاتر از مچ در زیر تاندون آشیل بگذارید طوری که پاشنه شما کمی از زمین بالاتر باشد.

تمام عضلات ران خود را منقبض کرده و سعی کنید کل اندام تحتانی خود را کاملا مستقیم کنید و سعی کنید پشت زانوی خود را تا حد امکان به زمین نزدیک کرده و به پایین فشار دهید.

این حالت را ۱۰-۵ ثانیه نگه داشته و سپس عضلات خود را کاملا شل کرده و ۳ ثانیه استراحت کنید.

سپس مجددا این کار را تکرار کنید. ۱۰ بار این عمل را تکرار کرده سپس یک دقیقه استراحت کنید.

مجددا تمام کارها را انقدر تکرار کنید که در ران خود احساس خستگی کنید.

زانوی خود را کاملا مستقیم نگه داشته و سپس پاشنه خود را چند سانتیمتر از زمین بلند کنید. ۱۰ثانیه پا را بالا نگه داشته و سپس به آرامی آن را پایین بیاورید. این کار را انقدر تکرار کنید که ران خسته شود.

این مقاله نیز برای شما مفید است:
نیمه دررفتگی کشکک زانو

بیمار بعد از شش تا هشت هفته میتواند شنا کند که فعالیت ورزشی سودمندی است.

دوچرخه سواری روی زمین بدون شیب هم ورزش مناسبی است ولی ورزش هایی مانند تنیس، بدمینتون، فوتبال و پرش مناسب نیستند.